Tidigare filmer

Här kommer du att kunna se mina tidigare kortfilmer Lust, Se till mig, Fredag, Dessert någon? Det här med män, Leka med dockor och P-bot.